GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon Ban chấp hành đảng bộ

Kế hoạch đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

2020-04-27 11:10:23

Thực hiện Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 02/8/2019 của Huyện ủy Hữu Lũng về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Trường lập kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

2020-04-27 11:02:20

Thực hiện Công văn số 296-CV/BTGHU ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hữu Lũng về đẩy mạnh tuyên truyền và trang trí, khánh tiết tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 65-QĐ/ĐU ngày 02/01/2020 của Đảng ủy về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy xây dựng kế hoạch trang trí, khánh tiết chính cho Đại hội

Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường

2020-04-27 11:00:24

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy thành lập 04 tiểu ban chuẩn bị Đại hội

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ

2020-04-27 10:42:52

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra từ ngày 09- 13/3/2020

Phân công đảng viên, chi bộ thuộc đảng bộ Trường

2018-09-14 09:00:54

Phân công đảng viên, chi bộ thuộc đảng bộ Trường

HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC KẾT NẠP NGƯỜI VÀO ĐẢNG

2017-05-03 10:45:09

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng. Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:

Ban chấp hành Đảng bộ trường

2017-04-13 09:36:30

Ban chấp hành Đảng bộ trường

Tin Đảng

2017-04-11 23:23:33

Nội dung đang cập nhật

 

vieclam