GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon Ban chấp hành đảng bộ

Phân công đảng viên, chi bộ thuộc đảng bộ Trường

2018-09-14 09:00:54

Phân công đảng viên, chi bộ thuộc đảng bộ Trường

HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC KẾT NẠP NGƯỜI VÀO ĐẢNG

2017-05-03 10:45:09

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng. Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:

Ban chấp hành Đảng bộ trường

2017-04-13 09:36:30

Ban chấp hành Đảng bộ trường

Tin Đảng

2017-04-11 23:23:33

Nội dung đang cập nhật

 

vieclam