GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, KỸ NĂNG DẠY HỌC

2023-02-20 12:49:16

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, KỸ NĂNG DẠY HỌC

Quyết định tốt nghiệp tháng 5 năm 2021

2021-06-09 09:26:22

Quyết định tốt nghiệp các lớp tháng 5 năm 2021

Quyết định tốt nghiệp tháng 4 năm 2021

2021-05-06 15:53:23

Gồm các Quyết định tốt nghiệp trong tháng 4 năm 2021

Văn bản mới ban hành

2017-04-18 07:59:29

Thông báo thực hiện văn bản mới ban hành số 988/LĐTBXH-KHTC, ngày 17 tháng 3 năm 2017.

 

vieclam