GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ TRUNG CẤP

TC Điện tử dân dụng

TC Điện tử dân dụng


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Điện tử dân dụng

Mã nghề: 5520224

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 18 tháng.

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề Điện tử dân dụng, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả  năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

- Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp với trình độ quốc gia bậc 4.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

          + Hiểu được một số chỉ tiêu chất lượng về vật liệu linh kiện điện tử;

          + Giải thích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng;

          + Giải thích được tính chất, cấu tạo,nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử cơ bản;

          + Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản của các loại thiết bị điện tử dân dụng;

          + Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý sự cố đơn giản;

          + Có khả năng ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc thực tiễn của nghề;

          + Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tài liệu lý lịch thiết bị điện tử dân dụng, tự nâng cao năng lực chuyên môn.

- Kỹ năng:

          + Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử;

          + Sửa chữa được các thiết bị điện tử dân dụng tử hệ thống âm thanh cho đến máy thu hình công nghệ cao;

          + Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho nghề;

          + Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động;

          + Có khả năng giao tiếp với khác hàng để hướng dẫn, mô tả các thông tin về sản phẩm, thiết bị liên quan đến nghề;

          + Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp;

          + Kèm cặp, hướng dẫn được công nhân bậc thấp;

          + Kiểm tra và giám sát được công việc của người có trình độ sơ cấp nghề.

- Chính trị, đạo đức:

          + Có hiểu biết về một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mac – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

          + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền và định hướng phát triển của nghề điện tử dân dụng;

          + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công; sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;        + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

          + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

          + Đủ sức khỏe đề làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại cảu Bộ Y tế;

          + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

          + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;

          + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

          Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề điện tử dân dụng trình độ trung cấp làm việc tại:

          + Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

          + Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử;

          + Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử;


Các tin liên quan