GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Thông báo tuyển giáo viên hợp đồng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông năm 2024.

2024-05-08 14:45:37

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông như sau:

Thông báo tuyển giảng viên hợp đồng dạy nghề năm 2024.

2024-05-08 14:33:06

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc tuyển giảng viên hợp đồng dạy nghề năm 2024 như sau:

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản năm 2024

2024-04-26 14:45:02

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Thông báo tuyển nhân viên bảo vệ

2024-04-24 10:15:29

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc tuyển nhân viên bảo vệ năm 2024 như sau:

Thông báo tuyển lao động năm 2024

2024-02-22 15:50:29

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển lao động như sau:

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

2024-01-22 15:33:30

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Thông báo kết quả thi tuyển, thí sinh trúng tuyển giảng viên, giáo viên hợp đồng (đợt II năm 2023)

2023-09-27 18:33:07

Thông báo kết quả thi tuyển, thí sinh trúng tuyển giảng viên, giáo viên hợp đồng (đợt II năm 2023)

Thông báo tuyển giảng viên dạy nghề, giáo viên dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT.

2023-06-16 10:02:34

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển giảng viên dạy nghề, giáo viên dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT như sau:

Thông báo về việc đầu giá cho thuê tầng 1 nhà ăn học sinh sinh viên

2023-05-29 12:14:36

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023

2023-03-29 10:50:59

trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển sinh năm 2023 như sau

Thông báo tuyển giáo viên hợp đồng giảng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

2023-03-29 09:47:17

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển giáo viên hợp đồng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông như sau:

Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022

2022-08-08 16:53:13

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển giáo viên hợp đồng dạy văn hóa, hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022 như sau:

Thông báo kết quả Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 (vòng 1)

2022-08-01 18:43:09

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo kết quả Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 (vòng 1) như sau:

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

2022-07-22 12:30:57

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

2022-05-12 08:52:54

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển viên chức giảng viên giáo dục nghề nghiệp

2022-04-01 16:07:37

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc tuyển viên chức giảng viên giáo dục nghề nghiệp như sau:

Thông báo tuyển giảng viên hợp đồng dạy nghề Kế toán doanh nghiệp

2022-03-11 14:40:24

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển giảng viên hợp đồng dạy nghề Kế toán doanh nghiệp như sau:

Thông báo quyết định công nhận kết quả đánh giá của BGK về đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG nghề Lâm sinh và Thú y

2021-12-03 10:19:36

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo quyết định công nhận kết quả đánh giá của BGK về đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG nghề Lâm sinh và Thú y như sau:

Thông báo thanh lý tài sản năm 2021

2021-07-29 11:10:19

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông bắc thông báo thanh lý tài sản năm 2021 như sau:

 

vieclam