GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ CAO ĐẲNG

CĐ Lâm sinh

CĐ Lâm sinh


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Lâm sinh

Mã nghề: 6620202

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 24 tháng (2 năm)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lâm sinh, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả  năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng tự tìm kiếm việc làm hoặc khởi nghiệp kinh doanh theo nghề đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng với trình độ quốc gia bậc 5.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

          + Trình bày được các kiến thức cơ bản về thực vật và sinh lý thực vật,  đất đai và phân bón, sinh thái rừng và môi trường, đo đạc lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, khuyến nông lâm và lâm nghiệp xã hội.

          + Trình bày được kiến thức cơ bản về xây dựng vườn uơm và lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; Thiết kế trồng và khai thác rừng; Nhân giống cây lâm nghiệp từ hạt, từ hom; Nhân giống cây bằng phương pháp chiết, ghép; Vi nhân giống cây trồng; Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi rừng; Khai thác gỗ, tre nứa; Quản lý bảo vệ rừng;

          + Trình bày được một số chủ trương, chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước về nông thôn, nông dân, nông lâm nghiệp.

- Kỹ năng:

           + Xây dựng được vườn ươm loại nhỏ và lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thành thạo các công việc sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp gieo hạt, giâm hom, chiết cành, ghép cây và ứng dụng để sản xuất một số loài cây ăn quả, cây công nghiệp, cây cảnh; thực hiện được kỹ thuật vi nhân giống cây trồng, bao gồm công việc: pha môi trường, vào mẫu, cấy nhân chồi, cấy tạo rễ, huấn luyện cây, ra cây và chăm sóc cây ở vườn ươm;

          + Thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi rừng; phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chữa cháy rừng, phòng chống người và gia súc phá hại rừng;         

          + Sử dụng thành thạo địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, máy định vị GPS để  thiết kế trồng rừng, thiết kế khai thác rừng; sử dụng được cưa xăng và công cụ thủ công trong khai thác gỗ và tre nứa;

          + Nhận biết được 100-120 loài cây rừng chủ yếu trong khu vực; thành thạo việc kiểm nghiệm, đánh giá phẩm chất hạt giống của 20 loài cây chủ yếu ở địa phương;

          + Tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trang trại quy mô vừa và nhỏ; điều hành được hoạt động sản xuất ở mức độ nhóm, tổ, đội; giám sát kỹ thuật lâm sinh, làm các công việc của khuyến lâm viên cơ sở; vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn để ứng dụng trong khởi nghiệp kinh doanh.

          - Thái độ::

Sẵn sàng làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Có thái độ làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo, tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật chuyên môn trong công tác.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

           Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm kỹ thuật viên lâm sinh, khuyến lâm viên cơ sở, nhân viên bảo vệ rừng hoặc trực tiếp sản xuất tại các công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng, đoàn điều tra-thiết kế lâm nghiệp, các đơn vị sản xuất cây giống (vườn ươm, phòng nuôi cấy mô); trang trại nông lâm nghiệp hoặc tự tạo việc làm theo nghề đào tạo.