GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ TRUNG CẤP

TC Chăn nuôi gia súc, gia cầm

TC Chăn nuôi gia súc, gia cầm


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Mã nghề: 5620116          

Trình độ đào tạo: Trung cấp                                                                                                                                    

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

 (Tốt nghiệpTrung học cơ sở thì bổ sung phần văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tao).

Thời gian đào tạo: 18 tháng

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành với trình độ quốc gia bậc 4.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+  Phân tích được công việc chăn nuôi đối với các loại vật nuôi;

+  Trình bày được việc chọn giống, nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại vật nuôi, chẩn đoán, phòng và trị các bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm.

+ Áp dụng được kiến thức chuyên môn vào việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được việc chọn giống, nhân giống, tính và lập được khẩu phần ăn cho gia súc, chăm sóc, nuôi dưỡng và chẩn đoán bệnh cho gia súc, gia cầm thông qua triệu chứng lâm sàng, bệnh tích và dịch tễ;

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị chăn nuôi và các loại thuốc thú y để chăn sóc, nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao;

+ Tổ chức, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý được gia súc, gia cầm theo phương thức chăn nuôi nông hộ và tập trung công nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” có thể làm việc tại: Trang trại chăn nuôi nông hộ, doanh nghiệp chăn nuôi tư nhân hoặc nhà nước, trung tâm khuyến nông, trung tâm giống gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, cơ sở truyền giống gia súc, ấp trứng gia cầm và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về chăn nuôi. 


Các tin liên quan