GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ TRUNG CẤP

TC Kỹ thuật điêu khắc gỗ

TC Kỹ thuật điêu khắc gỗ


  • icon
  • icon
  • icon


Tên ngành, nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã ngành, nghề: 5210101

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy, niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệpTHCS hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức  chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả  năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp với trình độ quốc gia bậc 4.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được các đặc trưng cơ bản của vật liệu gỗ;       

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Nêu được quy trình điêu khắc hoa văn;

+ Nêu được quy trình điêu khắc phù điêu;

+ Nêu được quy trình điêu khắc con giống;

+ Nêu được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;

+ Nêu được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;

+ Nêu được quy trình điêu khắc lèo tủ;

+ Nêu được quy trình điêu khắc bệ tủ;

+ Nêu được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ.

 - Kỹ năng:

 + Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

 + Mài được các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

 + Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Sử dụng được các loại máy, thiết bị thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

 + Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được một số tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Điêu khắc được một số tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

 + Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo kỹ thuật và kỹ thuật;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, các cơ sở sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.

 

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 

- Chính trị, đạo đức:

          + Nắm được kiến thức cơ bản  chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam;

+ Hiểu biết cơ bản  truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam;

          + Rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Thể chất và quốc phòng:

+ Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình;

+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp; tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ thường xuyên;

+ Hiểu rõ truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thành thạo các kỹ năng quân sự cần thiết, biết vận dụng vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất;

- Làm việc trong các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;


Các tin liên quan