GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ TRUNG CẤP

TC Thú y

TC Thú y


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Thú y

Mã nghề: 5640203                

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Thú y nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề làm việc tại các Cơ quan liên quan đến Thú y như: Phòng Nông nghiệp, chi cục Thú y, trạm Thú y, Thú y viên cấp xã,... các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc Thú y, hoặc tự mở cửa hàng bán thuốc thú y, kết hợp chẩn đoán và điều trị bệnh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

  + Trình bày được các kiến thức về giải phẫu sinh lý vật nuôi,dược lý học, giống vật nuôi, luật thú y, chẩn đoán điều trị bệnh, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho các loài gia súc gia cầm.

  + Mô tả được tình trạng bệnh lý của các bệnh thường xảy ra cho vật nuôi.

  + Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề Thú y trong việc nuôi dưỡng, quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

  + Có trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương trình độ A.

  -  Kỹ năng:

  + Thực hiện được việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho các loài gia súc, gia cầm.

  +  Hướng dẫn người chăn nuôi trong việc nuôi và phòng trị các bệnh hay xảy ra.

  + Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, các quy trình về bảo quản thiết bị. 

- Thái độ:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;

+ Có đạo đức tốt, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp; sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

+ Có tinh thần làm việc hợp tác, sẵn sàng làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Có thái độ làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo, trung thực, có kỷ luật, tác phong công nghiệp. Tôn trọng, khiêm tốn, niềm nở và gần gũi với người dân.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

       Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp Thú y, học sinh có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành hoặc tại các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình; trực tiếp tổ chức kinh doanh mặt hàng thức ăn gia súc, gia cầm hoặc có thể đứng bán hàng tại cửa hàng thuốc thú y kết hợp chẩn đoán và điều trị bệnh.


Các tin liên quan