GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ TRUNG CẤP

TC Cấp thoát nước

TC Cấp thoát nước


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Cấp thoát nước

Mã nghề: 5520312

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên;

Thời gian đào tạo: 18 tháng

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các nghề đào tạo ở trình độ giáo dục nghề nghiệp có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố an ninh quốc phòng;

- Nhằm mục tiêu góp phần cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

- Thực hiện đào tào đa ngành, đa cấp độ theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá đào tạo.

- Tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và đào tạo định hướng xuất khẩu lao động cho các đối tượng đào tạo nghề

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

+ Trình bày đư­ợc sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề;

+ Mô tả được quá trình biến dạng của ống khi có ngoại lực tác dụng;

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan;                                                                  

+ Khai triển được các chi tiết, phụ kiện đảm bảo cho gia công, lắp đặt;

+ Trình bày đư­ợc phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lý hệ thống ống cấp, thoát nước, phù hợp với yêu cầu thi công.

- Kỹ năng:   

+ Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

+ Lựa chọn được các loại vật tư­, thiết bị, phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt; 

+ Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống ống cấp, thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế;

+ Vận hành được trạm xử lý cấp, thoát nước đúng quy trình;

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:                                                                                                                                            

+ Có nhận thức đúng về đư­ờng lối xây dựng và phát triển đất nư­ớc, hiến

pháp và pháp luật của nhà nước. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, luôn cố gắng v­ươn lên và tự hoàn thiện;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

1.2.3. Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tìm việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu lao động.