GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ CAO ĐẲNG

CĐ Hàn

CĐ Hàn


 • icon
 • icon
 • icon


Tên nghề: Hàn

Mã nghề: 6520123

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 30 tháng

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ nang nghề nghiệp theo các nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, cũng cố an ninh quốc phòng.

1.2. Mục tiêu cụ thể.

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

 • Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;
 • Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR);
 • Hiểu được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
 • Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG...);
 • Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG...);
 • Hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;
 • Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW , TIG…);
 • Cài đặt được chế độ hàn TIG trên máy hàn;
 • Tính toán được chế độ hàn  hợp lý;
 • Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW , TIG…);  nguyên nhân và biện pháp đề phòng;
 • Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;
 • Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
 • Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS, ASME,...);
 • Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
 • Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;
 • Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
 • Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
 • Tính toán được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàn cụ thể;
 • Hiểu được nội dung thiết lập một quy trình hàn;
 • Hiểu được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật;
 • Trình bày được nguyên lý, vận hành máy xử lý nhiệt của mối hàn;
 • Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;
 • Giải thích được ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn từ Anh ngữ.

- Kỹ năng:

 • Chế tạo được phôi hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bàng tay, máy cắt khí con rùa;
 • Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;
 • Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW , khí, TIG…);
 • Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW ,khí, TIG…); một cách thành thạo;
 • Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW , khí, TIG…);
 • Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 4F),  mối hàn giáp mối từ (1G – 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G , 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;
 • Hàn được các mối hàn MAG/ MIG vị tri hàn 1F - 3F, 1G - 4G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
 • Hàn được các mối hàn TIG căn bản, nâng cao;
 • Hàn được các mối hàn khí căn bản;
 • Hàn được các mối hàn FCAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
 • Hàn được gang bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu;
 • Hàn đắp được trục, mặt phẳng bằng các phương pháp hàn tay, MIG/MAG, TIG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
 • Hàn được kim loại màu như đồng và hợp kim đồng, nhôm và hợp kim nhôm bằng các phương pháp hàn khí, hàn TIG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
 • Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;
 • Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;
 • Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn;
 • Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;
 • Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

 

1.2.2. Chính trị, đạo đức, Thể chất và quốc phòng:

-   Chính trị, đạo đức:

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

       + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ hàn nói riêng;

 •  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế;
 •  Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất và quốc phòng:

 • Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

+ Có những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm: Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ cao đẳng hàn

- Làm tổ trưởng, trưởng nhóm tại các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn có liên quan trong nghề;

- Học liên thông lên đại học;

- Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài