GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ CAO ĐẲNG

CĐ Điện tử dân dụng

CĐ Điện tử dân dụng


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Điện tử dân dụng.

Mã nghề: 6520224.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 30 tháng.

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề Công nghệ ô tô, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả  năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

- Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành với trình độ quốc gia bậc 5.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

          - Kiến thức:

          + Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

          + Có khả năng ứng dụng được tin học văn phòng vào hoạt động nghề;

          + Giải thích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng;

          + Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa;

          + Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử dân dụng;

          + Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản của các loại thiết bị điện tử dân dụng.

          + Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy thu hình công nghệ cao và digital.

          + Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tài liệu lý lịch thiết bị điện tử dân dụng, tự nâng cao năng lực chuyên môn.

          + Có khả năng ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc thực tiễn của nghề;

          - Kỹ năng:

          + Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

          + Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

          + Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử;

          + Sửa chữa được các thiết bị điện tử dân dụng;

          + Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề. Sử dụng máy tính để thiết kế được các mạch điện tử;

          + Đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp. Đưa ra những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn.

          + Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp;

          + Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn;

          + Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng hoặc một xí nghiệp nhỏ.

- Chính trị, đạo đức:

          + Có hiểu biết về một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mac – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

          + Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của một người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

          + Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

          + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công; sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;

          + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật yêu nghề; Có ý thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; Lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

- Thể chất, quốc phòng:

          + Đủ sức khỏe đề làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt yêu cầu theo phân loại cảu Bộ Y tế;

          + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

          + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;

          + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp:

          Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề điện tử dân dụng trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:

          + Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

          + Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử;

          + Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử;