GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ TRUNG CẤP

TC Điện dân dụng

TC Điện dân dụng


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Điện dân dụng

Mã nghề: 5520226                          

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 18 tháng

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

         Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề Công nghệ ô tô, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

         Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp với trình độ quốc gia bậc 4.

1.2. Mục tiêu cụ thể

         - Kiến thức:

           + Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

           + Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện dân dụng;

           + Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

           + Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

+ Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ A Tin học.

         - Kỹ năng:  

           + Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

           + Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

           + Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời

các sự cố về điện;

           + Đọc được bản vẽ sơ đồ thiết kế điện dân dụng đơn giản;

           + Tự học tập nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành;

           + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm;

           + Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

- Chính trị, đạo đức:

           + Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;

           + Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

           + Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

           + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

            + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

           + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các công ty lắp đặt điện dân dụng, cơ sở sửa chữa thiết bị điện gia dụng;

           + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

           + Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

           + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

         - Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng;

         - Làm việc trong các công ty xây lắp điện.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian của khóa học

- Số môn học, mô đun: 22

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1590 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 285 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1305 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 388 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 917giờ

- Thời gian của khóa học: 18 tháng