GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ CAO ĐẲNG

CĐ Mộc xây dựng và trang trí nội thất

CĐ Mộc xây dựng và trang trí nội thất


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mã nghề: 6580210

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả  năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành với trình độ quốc gia bậc 5.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức:

+ Trình bày được các quy định của bản vẽ thông thường các sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất, phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế;

          + Trình bày được những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức của một bộ máy sản xuất, tổ chức và bố trí hợp lý nơi làm việc, nâng cao năng suất lao động;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về trang trí nội thất, tính chất về màu sắc và các bước thiết kế sản phẩm Mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Mô tả được các đặc tính của gỗ và các loại nguyên vật liệu khác thường dùng trong nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất;

+ Mô tả được phương pháp tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm;

+ Trình bày được cấu tạo công dụng, nguyên lý hoạt động và qui trình hành vận các loại máy, các loại dụng cụ và một số thiết bị chuyên dụng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Trình bày được phương pháp tính toán giá thành sản phẩm và dự toán các công việc của nghề;

- Kỹ năng:

+ Nhận biết được các loại gỗ thường dùng trong sản xuất đồ mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Chọn gỗ và các nguyên vật liệu khác phù hợp với yêu cầu của  sản phẩm mộc;

+ Đọc được bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết của nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;

+ Thiết kế được một số sản phẩm mộc thông dụng gắn liền với công trình xây dựng;

+ Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công, hạch toán giá thành sản phẩm và tổ chức thi công các công việc của nghề;

+ Sử dụng, vận hành, bảo dưỡng đúng qui trình các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng và trang trí nội thất;

+ Gia công được các sản phẩm gắn liền với các công trình xây dựng như: Cánh cửa, khuôn cửa, cốp pha, cầu thang, tủ bếp, ốp lát dầm sàn, sườn mái dốc...theo qui trình, qui phạm và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

+ Gia công được sản phẩm mộc điển hình như: Bàn làm việc, giường cá nhân, tủ áo 2 buồng... đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế.

1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, pháp luật

+ Chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối vơí tập thể và xã hội;

+ Hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí minh, Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

+ Hiểu về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.   

- Đạo đức, tác phong công nghiệp

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

  + Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận, nhạnh nhẹn và trách nhiệm trong công việc;

+ Trong lao động có lương tâm nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác làm việc và cầu tiến;

- Thể chất, quốc phòng

+ Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng;

+ Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Làm thợ thực hiện các công việc của nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất thuộc các doanh nghiệp xây dựng; các cơ sở sản xuất đồ mộc;

- Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề.

- Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề.