GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ TRUNG CẤP

TC Điện công nghiệp

TC Điện công nghiệp


 • icon
 • icon
 • icon


Tên nghề: Điên công nghiệp

Mã nghề: 5520227                          

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính qui, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: .Tốt nghiệp phổ thông trung học cở sở hoặc tương đương trở lên.

Thời gian đào tạo: 18 tháng

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các nghề đào tạo ở trình độ giáo dục nghề nghiệp có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố an ninh quốc phòng;

- Nhằm mục tiêu góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thực hiện đào tào đa ngành, đa cấp độ theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá đào tạo.

- Tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và đào tạo định hướng xuất khẩu lao động cho các đối tượng đào tạo nghề

- Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp với trình độ quốc gia bậc 4.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

 •  Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong  Điện công nghiệp;
 • Nhận biết được sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó;
 •  Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
 •  Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện);
 •  Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề;
 •  Trình bày được các sơ đồ cấu tạo ,nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều khiển;
 •  Trình bày được sơ đồ cấu tạo ,nguyên lý làm việc của máy biến áp 1pha và ba pha;
 •  Trình bày được sơ đồ cấu tạo ,nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 1pha;
 •  Trình bày được sơ đồ cấu tạo ,nguyên lý làm việc của động cơ không động bộ 3 pha;
 •  Trình bày được nguyên lý làm việc của các mạch điện chiếu sáng cơ bản.

-  Kỹ năng:

 •  Lắp đặt được tủ phân phối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
 •  Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;
 •  Lắp đặt được các loại sơ đồ điều khiển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ,biết ứng dụng nó vào thực tế;
 •  Sửa chữa, bảo  các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
 •  Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;
 •  Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
 •  Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;
 •  Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

 •  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động;
 •  Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;
 •  Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công.

- Thể chất, quốc phòng:

 •  Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;
 •  Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật;
 •  Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.


Các tin liên quan