GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TUYỂN SINH VÀ GTVL icon HỆ CAO ĐẲNG

CĐ Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

CĐ Gia công và thiết kế sản phẩm mộc


  • icon
  • icon
  • icon


Tên nghề: Gia công và Thiết kế sản phẩm mộc

Mã nghề: 6210423

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy, theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo:  24 tháng

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề của nghề Gia công và Thiết kế sản phẩm mộc, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả  năng tự học để nâng cao kỹ năng tay nghề , có thể học tiếp lên các trình độ và bậc thợ cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội.

Sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề có đủ điều kiện người học được dự thi tốt nghiệp nếu đạt yêu cầu thì được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành với trình độ quốc gia bậc 5.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, tính chất cơ, vật lý của gỗ;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật;

+ Nêu được kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất;

+ Trình bày được khái niệm quản lý, các biện pháp quản lý sản xuất;

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về điện kỹ thuật, tính năng tác dụng của  thiết bị điện thông thường;

+ Nêu được công dụng, cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong sản xuất đồ mộc;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, qui trình sử dụng, bảo dưỡng các loại máy dùng để pha phôi, gia công mặt phẳng, mặt cong, gia công mối ghép mộng, ghép ván, lắp ráp và trang sức bề mặt sản phẩm dùng trong sản xuất, chế biến gỗ;

+ Nêu được công dụng, phương pháp sử dụng các lệnh vẽ trong AUTOCAD để dựng hình và vẽ sản phẩm mộc;

+ Trình bày được các yêu cầu của sản phẩm mộc, nguyên lý thiết kế đảm bảo kích thước, công dụng và tính mỹ thuật;

+ Tạo và gán được các vật liệu trong thiết kế sản phẩm mộc, phản ánh được đặc điểm của vật liệu từng chi tiết của sản phẩm mộc;

+ Thiết kế sản phẩm mộc trong không gian nội thất sẵn có.

- Kỹ năng:

+ Nhận biết được đặc điểm cấu tạo của các loại gỗ thường dùng trong sản xuất đồ mộc theo tên gọi, theo nhóm gỗ;

+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công, máy mộc cầm tay, thiết bị và máy trong dây truyền sản xuất đồ mộc để pha phôi gỗ, bào mặt phẳng, gia công mặt cong, gia công các mối ghép mộng, ghép ván, lắp ráp và trang sức bề mặt sản phẩm mộc;

+ Gia công được các loại sản phẩm mộc thông dụng như bàn, ghế, giường, tủ theo đúng quy trình sản xuất, đảm bảo được chất lượng sản phẩm;

+ Tính toán được giá thành của một sản phẩm mộc.

+ Vẽ tạo dáng được một số sản phẩm mộc thông dụng.

+ Sử dụng được các lệnh vẽ trong AUTOCAD để dựng hình và vẽ sản phẩm mộc đảm bảo công năng, mục đích sử dụng.

+ Xuất được ảnh tô bóng sản phẩm với đầy đủ các yếu tố trong 3D Max.

1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, pháp luật

+ Chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối vơí tập thể và xã hội;

+ Hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí minh, Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

+ Hiểu về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.   

- Đạo đức, tác phong công nghiệp

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

  + Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận, nhạnh nhẹn và trách nhiệm trong công việc;

+ Trong lao động có lương tâm nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác làm việc và cầu tiến;

- Thể chất, quốc phòng

+ Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng;

+ Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

      Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ Cao đẳng nghề, nghề Gia công và Thiết kế sản phẩm mộc, người học có khả năng làm việc trong  các xưởng, doanh nghiệp chế biến gỗ và các Nhà máy sản xuất đồ gỗ và có đủ năng lực chuyên môn để hành nghề, tự mở xưởng sản xuất.

- Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề.

- Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề.