GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, KỸ NĂNG DẠY HỌC

Img

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, KỸ NĂNG DẠY HỌC

Xem thêm

Quyết định tốt nghiệp tháng 5 năm 2021

Quyết định tốt nghiệp các lớp tháng 5 năm 2021

Xem thêm

Quyết định tốt nghiệp tháng 4 năm 2021

Gồm các Quyết định tốt nghiệp trong tháng 4 năm 2021

Xem thêm

Văn bản mới ban hành

Thông báo thực hiện văn bản mới ban hành số 988/LĐTBXH-KHTC, ngày 17 tháng 3 năm 2017.

Xem thêm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023

Img

trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển sinh năm 2023 như sau

Xem thêm

Thông báo tuyển giáo viên hợp đồng giảng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển giáo viên hợp đồng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông như sau:

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển giáo viên hợp đồng dạy văn hóa, hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2022 như sau:

Xem thêm

Thông báo kết quả Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 (vòng 1)

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo kết quả Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 (vòng 1) như sau:

Xem thêm

CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

Thông báo tuyển dụng năm 2023

Img

Trường Caoi đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển dụng vị trí việc làm như sau:

Xem thêm

Thông báo về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Nghề Lâm Sinh và nghề Thú y

Thông báo Quyết đinh về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Nghề Lâm Sinh và nghề Thú y

Xem thêm

Thông báo văn bản đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thông báo văn bản về hoạt động Giáo dục nghề nghiệp như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển sinh năm 2020 như sau:

Xem thêm