GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO icon QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, KỸ NĂNG DẠY HỌC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, KỸ NĂNG DẠY HỌC


  • icon
  • icon
  • icon


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, KỸ NĂNG DẠY HỌC  (Xem văn bản chi tiết bấm vào đường linh phía dưới) 

/public/files/images/cao-dang-nghe-dong-bac/N%C4%83m%202023/GDNN/2.2023.%20T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20S%C6%B0%20ph%E1%BA%A1m%20GDNN%20PDF.pdf