GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ icon Ban chấp hành đảng bộ

Phân công đảng viên, chi bộ thuộc đảng bộ Trường

Phân công đảng viên, chi bộ thuộc đảng bộ Trường


 • icon
 • icon
 • icon


Cùng với việc kiện toàn lại tổ chức của các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường, ngày 31/8/2018, Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 40-QĐ/ĐU về việc phân công đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, cụ thể như sau:

 • Số lượng chi bộ: 09
 • Số lượng đảng viên: 68
 •  
 •  

  Họ và tên

  Chức vụ

  Ghi chú

  I

  Chi bộ Cơ khí- Động lực

   

   

   

  1

  Nguyễn Văn Đoàn

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Nguyễn Ngọc Tân

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Trần Văn Tường

  Chi ủy viên

   

   

  4

  Nguyễn Văn Tiệp

   

   

   

  5

  Đặng Đình Thạch

   

   

   

  6

  Vũ Văn Cẩn

   

   

   

  7

  Hoàng Thị Chuyên

   

   

   

  8

  Vũ Sơn Lam

   

   

   

  9

  Tăng Văn Thăng

   

   

   

  10

  Lưu  Văn Toàn

   

   

   

  11

  Vũ Ánh Dương

   

   

   

  12

  Trần Văn Tăng

   

   

   

  13

  Đỗ Xuân Phương

   

   

  II

  Chi bộ Chế biến gỗ

   

   

   

  1

  Nguyễn Hồng Nhiên

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Phạm Thị Bình

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Trần Thị Huê

   

   

   

  4

  Nguyễn Văn Lượng

   

   

   

  5

  Hoàng Nhân Thắng

   

   

   

  6

  Đặng Hữu Thắng

   

   

  III

  Chi bộ Nông lâm

   

   

   

  1

  Lê Xuân Chinh

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Vũ Văn Minh

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Hà Thị Minh Thu

   

   

   

  4

  Nguyễn Thị Minh Huệ

   

   

   

  5

  Bùi Thọ Tiến

   

   

   

  6

  Nguyễn Thị Hưng

   

   

   

   

  7

  Đinh Thị Phượng

   

   

   

  8

  Nguyễn Thị Thắm

   

   

  IV

  Chi bộ Kinh tế- Sư phạm

   

   

   

  1

  Trương Anh Tuấn

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Thân Văn Hoạt

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Nguyễn Thị Linh

   

   

   

  4

  Lương Thị Tuyên

   

   

   

  5

  Bàng Thị Nguyệt Ánh

   

   

   

  6

  Bùi Minh Thu Thủy

   

  Sinh hoạt tạm thời

  V

  Chi bộ Đào tạo lái xe

   

   

   

  1

  Nguyễn Văn Hiếu

  Bí thư chi bộ

   

   

   

  2

  Nguyễn Như Cường

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Nguyễn Thế Quang

   

   

   

  4

  Vũ Công Thông

   

   

  VI

  Chi bộ Quản lý đào tạo

   

   

   

  1

  Nguyễn Quang Chung

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Trần Minh Tới

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Nguyễn Ngọc Dự

  Chi ủy viên

   

   

  4

  Lưu Văn Hưng

   

  Phó BT Đảng ủy

   

  5

  Trần Đình Mạnh

   

   

   

  6

  Lê Tiến Dũng

   

   

   

  7

  Nguyễn Tiên Phong

   

   

   

  8

  Hoàng Thị Minh Hải

   

   

   

  9

  Lê Thị Huyền

   

   

   

  10

  Vũ Văn Trưởng

   

   

  VII

  Chi bộ Công tác HSSV

   

   

   

  1

  Vũ Đình San

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Văn Phú Liệu

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Vũ Đức Long

   

   

   

  4

  Đỗ Thị Phương Hảo

   

   

   

  5

  Nguyễn Thị Thu Cúc

   

   

   

  6

  Phạm Bá Ngọc

   

   

   

  7

  Trịnh Hải Đăng

   

   

   

         

  VIII

  Chi bộ Tài chính- Dịch vụ

   

   

   

  1

  Vũ Văn Dảo

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Phạm Thị Tân

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Đào Sỹ Tam

   

  Bí thư Đảng ủy

   

  4

  Trần Thị Luận

   

   

   

  5

  Nguyễn Minh Khương

   

   

   

  6

  Phạm Thị Hạnh

   

   

   

  7

  Bùi  Đức Toản

   

   

  IX

  Chi bộ Tổ chức- Quản trị

   

   

   

  1

  Nguyễn Khắc Quang

  Bí thư chi bộ

   

   

  2

  Nguyễn Thị Vân

  Phó BT chi bộ

   

   

  3

  Vũ Văn Hiển

   

   

   

  4

  Nguyễn Thị Hoà Giang

   

   

   

  5

  Lê Thúy Hòa

   

   

   

  6

  Lê Công An

   

   

   

  7

  Nguyễn Văn Bản

   

   

   

  8

  Bùi Văn Đàn

   

   

  Văn phòng Đảng ủy thông báo để các chi bộ được biết và tổ chức thực hiện./.