GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ icon Ban chấp hành đảng bộ

Trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025


  • icon
  • icon
  • icon


Thực hiện Công văn số 296-CV/BTGHU ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hữu Lũng về đẩy mạnh tuyên truyền và trang trí, khánh tiết tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 65-QĐ/ĐU ngày 02/01/2020 của Đảng ủy về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025;

          Đảng ủy xây dựng kế hoạch trang trí, khánh tiết chính cho Đại hội. Cụ thể:

TT

Công việc

Số lượng

Thời điểm

sử dụng

Vị trí

Nội dung

I

Treo băng rôn tuyên truyền

 

 

 

1

Băng rôn 1 mặt

01 bộ

24/4/2020- 10/5/2020

Cổng KNT

(1)

2

Băng rôn 2 mặt

01 bộ

24/4/2020- 10/5/2020

Trục đường chính

(2)

3

Băng rôn 1 mặt

01 bộ

24/4/2020- 10/5/2020

Tại sảnh A1

(3)

4

Bảng điện tử: Chạy các dòng chữ có nội dung băng rôn

01 bộ

24/4/2020- 10/5/2020

Cổng khu A1

(4)

II

Trang trí hội trường

 

 

 

1

Băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội

01 bộ

05/5/2020

Trước cửa hội trường

(5)

2

Băng rôn bên trái

01 bộ

05/5/2020

Trong hội trường (6)

3

Băng rôn bên phải

01 bộ

05/5/2020

Trong hội trường (7)

4

Bố cục lễ đài

 

 

Theo hướng dẫn của BTG TW

5

Maket phông chính

01 bộ

05/5/2020

(8)

6

Ảnh Các Mác- Lênin

01 bộ

05/5/2020

 

7

Pano 2 bên lễ đài

01 bộ

05/5/2020

(9)

8

Cờ dây tam giác

150 mét

05/5/2020

 

9

Cờ dẫn từ cổng khu A lên hội trường

30 cái

05/5/2020

 

- Hành lang hội trường có thể trang trí triển lãm ảnh về các hoạt động nổi bật của đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua và trưng bày một số thành tựu của Nhà trường.

Nội dung các băng rôn:

(1) Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX

(2) Mặt thứ nhất: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng công nghệ và Nông lâm Đông Bắc lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Mặt thứ hai: Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

(4) Chạy các dòng chữ của (1), (2) và (3)

(5) Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, khách quý về dự Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

(7) Đảng bộ Nhà trường quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 

 

(8)

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIX

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hữu Lũng, ngày....... tháng 5 năm 2020

(9) Pano trái: Giữ vững khối đoàn kết trong Đảng bộ, tích cực đổi mới mô hình quản trị trong giai đoạn mới

Pano phải: Tăng cường tự chủ; sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Đảng ủy giao cho Văn phòng Đảng ủy chủ trì phối hợp với chi bộ Quản lý đạo tạo, Tổ chức- Quản trị phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất./.