GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ icon Ban chấp hành đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ trường

Ban chấp hành Đảng bộ trường


  • icon
  • icon
  • icon


Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Đào Sỹ Tam

Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Lưu Văn Hưng

Tổ chức Đảng của nhà trường hiện có 02 hai cấp: Đảng bộ Nhà trường và 09 Chi bộ trực thuộc, bao gồm 70 Đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (gọi tắt là Đảng uỷ) là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ của đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ; quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Huyện uỷ Hữu Lũng.

Đảng uỷ lãnh đạo bằng nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ

Đảng bộ Nhà trường thường xuyên bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Hữu Lũng, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để ban hành các văn bản, nghị quyết chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các chi bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình phù hợp với đặc thù công việc và nhiệm vụ được nhà trường giao.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Nhà trường đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân chính trị trong việc lãnh chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị, góp phần quan trọng trọng việc đạt được được nhiều thành tích. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ nhà trường được Đảng bộ cấp trên công nhận là Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh tiêu biểu./.