GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ icon Ban chấp hành đảng bộ

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ


  • icon
  • icon
  • icon


Thực hiện kế hoạch số 233-KH/ĐU ngày 27/12/2019 của Đảng ủy Trường về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ đã nghiêm túc triển khai, thực hiện đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.

Đại hội điểm: Chi bộ Quản lý đào tạo

Tổng số chi bộ tiến hành đại hội: 09/09

Số Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên được bầu: 19

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; thảo luận và quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; Xây dựng phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Tại Đại hội, các chi bộ đã kiểm điểm sâu sắc và toàn diện để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; vai trò gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đối với mỗi đảng viên. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chi bộ; khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới phù hợp với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của Trường, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện công tác của các đơn vị.

Các chi bộ cũng đã bầu ra được cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đề án đã được Đảng ủy phê duyệt, thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao trong các chi bộ đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trong thời gian qua./.