GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội cựu chiến binh

Hội CCB

Img

đang cập nhật

Xem thêm

Đoàn thanh niên, hội sinh viên

Đoàn TN,HSV

Img

Đang cập nhật

Xem thêm

Công đoàn

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Img

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2019), Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa

Xem thêm

Công đoàn Trường

Ban chấp hành Công đoàn Trường

Xem thêm

Ban chấp hành đảng bộ

Kế hoạch đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Img

Thực hiện Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 02/8/2019 của Huyện ủy Hữu Lũng về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Trường lập kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem thêm

Trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Công văn số 296-CV/BTGHU ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hữu Lũng về đẩy mạnh tuyên truyền và trang trí, khánh tiết tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 65-QĐ/ĐU ngày 02/01/2020 của Đảng ủy về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy xây dựng kế hoạch trang trí, khánh tiết chính cho Đại hội

Xem thêm

Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy thành lập 04 tiểu ban chuẩn bị Đại hội

Xem thêm

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra từ ngày 09- 13/3/2020

Xem thêm