GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon ĐÀO TẠO

Biểu mẫu

HỆ THỐNG BIỂU MẪU, SỔ SÁCH QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

Img

HỆ THỐNG BIỂU MẪU, SỔ SÁCH QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem thêm

Biểu mẫu

Đang chờ cập nhật

Xem thêm

Kế hoạch

Kế hoạch

Img

Đang cập nhật

Xem thêm

Kế hoạch Hội giảng năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Xem thêm

Các văn bản liên quan

Kế hoạch đào tạo 2017

Img

Nội dung đang cập nhật

Xem thêm

Chương trình đào tạo

Chương trình các môn học chung

Img

Chương trình các môn học chung

Xem thêm

Chương trình đào tạo

nội dung đang cập nhật

Xem thêm