GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC NỘI BỘ

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Cụm Thi đua các  trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Cụm Thi đua các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


  • icon
  • icon
  • icon


 

HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  CÔNG TÁC NĂM 2019


            Sáng ngày 04/01/2019, Cụm Thi đua các  trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
            Đến dự hội nghị, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban, các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã biểu dương những nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm thi đua năm 2018, đánh giá cao vai trò của các đơn vị trưởng, phó Cụm thi đua trong công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động Cụm. Năm 2019, các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện tốt những nội dung chính như sau: Cần quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do các đơn vị triển khai; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ...

          Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tiến hành bầu Trưởng Cụm và Phó trưởng Cụm thi đua các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, theo đó:
               - Trưởng Cụm: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
               - Phó trưởng Cụm: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

         Ngay sau khi nhận nhiệm vụ là đơn vị Cụm Trưởng, đồng chí Đào Sỹ Tam - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đã chủ trì Lễ Phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa 05 trường thành viên Cụm Thi đua các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Đại diện 05  trường trong Cụm Thi đua các trường trung cấp, cao đẳngtrên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019

          Với vai trò Cụm Trưởng Cụm Thi đua các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, toàn thể viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc quyết tâm nỗ lực, ra sức thi đua đạt được nhiều thành tích cao trong công tác, phấn đấu đạt được Cờ Thi đua xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019, tiền đề hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1970 - 2020).

Lê Thúy Hòa- Phòng TCHC