GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU icon SỨ MỆNH TẦM NHÌN

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh - Tầm nhìn


  • icon
  • icon
  • icon


Sứ mệnh

Trường Cao đẳng  Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có uy tín với trình độ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn cũng như các ngành kinh tế khác, đồng thời là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Phấn đấu trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề và đa cấp đáp ứng được nhu cầu giáo dục và đào tạo của cộng đồng và nhu cầu nhân lực của xã hội.

Nâng cao tri thức và bồi dưỡng kỹ năng cho toàn thể cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước trong nền kinh tế toàn cầu hoá.

Bảo đảm lợi ích của người học, lợi ích của người dạy, lợi ích của Nhà trường và lợi ích của xã hội.

Tầm nhìn

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trở thành Trung tâm đào tạo có uy tín của khu vực Đông Bắc và Quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đa cấp, đa ngành, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Là trung tâm chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần phát triển CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn và sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.