GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

icon GIỚI THIỆU

THÀNH TÍCH GIẢI THƯỞNG

Thành tích, giải thưởng

Img

Các thành tích đạt được của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Xem thêm

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển

Img

Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Xem thêm

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Img

Sứ mệnh và tầm nhìn của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Xem thêm

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

Img

Cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Xem thêm