GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU icon CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


  • icon
  • icon
  • icon


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng : Thạc sĩ Đào Sỹ Tam

 

Phó Hiệu trưởng: Thạc sĩ Lưu Văn Hưng

Hội đồng trường:

- Chủ tịch: Ông Đào Sỹ Tam

Công đoàn trường:

- Chủ tịch:  Bà Nguyễn Thị Vân

- Phó Chủ tịch: Ông Văn Phú Liệu

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Bí thư Đoàn trường: Đồng chí Phạm Bá Ngọc

- Phó Bí thư: Đồng chí Trịnh Hải Đăng

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ

Trưởng phòng  Tổ chức- Hành chính: Cử nhân Vũ Văn Hiển

Phó trưởng phòng TCHC: Thạc sĩ Văn Phú Liệu

Trưởng phòng Đào tạo: Thạc sĩ Nguyễn Quang Chung

Phó trưởng phòng Đào tạo: Thạc sĩ Nguyễn Tiên Phong

Trưởng phòng Công tác HS-SV: Kỹ sư Vũ Đình San

Phó trưởng phòng Công tác HS-SV: Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân

Trưởng phòng Quản trị thiết bị: Kỹ sư Nguyễn Khắc Quang

Phó trưởng phòng Quản trị thiết bị: Kỹ sư Nguyễn Đức Hiệp

Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng: Tiến  sĩ Trần Minh Tới

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng: Cử nhân Phạm Thị Tân

Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Dịch vụ KHKT: Kỹ sư Vũ Văn Dảo

Giám đốc Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông- Lâm nghiệp: Thạc sĩ Nguyễn Minh Khương

Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dự

Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm: Cử nhân Lê Thị Huyền

Trưởng khoa Nông lâm: Thạc sĩ Lê Xuân Chinh

Phó trưởng khoa Nông lâm: Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Huệ, Kỹ sư Vũ Văn Minh

Trưởng khoa Chế biến gỗ: Thạc sĩ Nguyễn Hồng Nhiên

Phó trưởng khoa Chế biến gỗ: Thạc sĩ Trần Thị Huê

Trưởng khoa Cơ khí - Động lực: Cử nhân Nguyễn Văn Đoàn

Phó trưởng khoa Cơ khí - Động lực: Cử nhân Nguyễn Văn Tiệp, Thạc sĩ Trần Văn Tường

Trưởng khoa Kinh tế: Thạc sĩ Trương Anh Tuấn

Trưởng khoa Xe máy: Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng khoa Sư phạm dạy nghề: Thạc sĩ Trương Anh Tuấn

Trưởng khoa Khoa học cơ bản: Thạc sĩ Thân Văn Hoạt

Trưởng Bộ môn Chính trị, Pháp luật: Thạc sĩ Hoàng Thị Minh Hải