GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU icon CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


  • icon
  • icon
  • icon


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC