GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon TT Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp

Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp

Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp


  • icon
  • icon
  • icon


Địa chỉ: Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn 

ĐT: 0253.829.056 - Email: thtn@cdndongbac.edu.vn - Website: cdndongbac.edu.vn

Một số thông tin về đơn vị:

Thành lập ngày 27 tháng 4 năm 1982 theo Quyết định số: 403/CB

Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:

Từ năm 1982 đến năm 1984: Ông Nguyễn Ngọc Thông – Trưởng trạm Thực hành Thực tập Lâm sinh Trường CNKTLN ITW.

Từ năm 1985 đến năm 1987: Ông Phạm Ngọc Dục – Trưởng trạm Thực hành Thực tập Lâm sinh Trường CNKTLN ITW.

Từ năm 1988 đến năm 1992: Ông Nguyễn Viết Khoa – Trưởng trại Thực hành Thực nghiệm Lâm sinh Trường CNKTLN ITW.

Từ năm 19993 đến năm 1998: Ông nguyễn Khắc Quang – Trưởng trại Thực hành Thực nghiệm Lâm sinh Trường CNKTLN ITW.

Từ năm 1999 đến năm 2005: Ông Trần Quang Minh – Trưởng trại Thực hành Thực nghiệm Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Kỹ thuật Nông lâm Đông Bắc.

Từ năm 2006 đến năm 2009: Ông Đỗ Văn Hậu – Trưởng trại Thực hành Thực nghiệm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Từ năm 2010 đến 9/2015: Ông Vũ Văn Minh – GĐ Trung tâm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Lãnh đạo Trung tâm hiện nay:

Ths. Nguyễn Minh Khương – GĐ Trung tâm

Chức năng của đơn vị hiện nay:

Quản lý bảo vệ và phát triển rừng và đất rừng

Cơ sở vật chất:

499,95 ha diện tích đất và rừng; 01 Văn phòng làm việc hành chính; 01 Nhà Trung tâm LNCĐ; 02 Trạm gác bảo vệ cửa rừng

Thành tích đã đạt được từ trước tới nay

Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp Trường Cao đẳng nghề Công nhệ và Nông lâm Đông Bắc là nơi thực hành thực tập các nghề lâm sinh, khuyến nông, khuyến lâm và thực nghiệm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp. Từ khi thành lập và nhận bàn giao rừng, đất rừng  từ Tiểu khu 12 của Lâm trường Hữu Lũng Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp Trường Cao đẳng nghề Công nhệ và Nông lâm Đông Bắc đã từng bước được đầu tư xây dựng và đạt được những thành quả:

Phủ xanh toàn bộ diện tích đất trống bằng các loại rừng, các mô hình rừng và một số công trình cơ sở hạ tầng đã đựơc xây dựng phát huy tốt việc bảo vệ môi trường, phục vụ đào tạo của Nhà trường hiệu quả.

Xây dựng các loại rừng: Rừng phòng hộ, rừng cây mẫu, rừng sản xuất bằng các phương pháp trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung cây bản địa, trú trọng xây dựng mô hình lâm nghiệp cộng đồng góp phần xây dựng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Thực hiện chương trình 327, dự án 661 đã xây dựng được nhiều các mô hình rừng đa dạng sinh học, mô hình rừng lâm nghiệp cộng đồng từng bước đưa Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp trở thành trường thực địa trình diễn, tuyên truyền và thu hút được hầu hết các hộ dân cư.

Đến nay, Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp Trường Cao đẳng nghề Công nhệ và Nông lâm Đông Bắc đã trở thành một tiểu khu mẫu gồm hệ thống các mô hình mẫu phục vụ cho đào tạo một cách điển hình tổng hợp chất lượng cao, góp phần nâng cao đời sống cho CB công chức, viên chức toàn Trường và người dân địa phương. Nâng cao hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ cập khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp hiện nay và giai đoạn tiếp theo.