GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon TT tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm


  • icon
  • icon
  • icon


Trưởng đơn vị:  Nguyễn Ngọc Dự -  Giám đốc Trung tâm.

Địa chỉ: Xã Minh Sơn - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn *** ĐT: 02053 829 989

Email: tstvvl@cdndongbac.edu.vn - Website: cdndongbac.edu.vn

Thông tin về đơn vị:

Thành lập ngày 15/3/2014 theo QĐ số: 82/QĐ-CĐNĐB-TCHC.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, CNV  hiện nay:

- Ông Nguyễn Ngọc Dự - Giám đốc Trung tâm

- Bà: Lê Thị Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm

- Ông Phạm Văn Tý - Giáo viên

- Ông Vũ Văn Trưởng  - Giáo viên

- Ông Đỗ Văn Sơn- Giáo viên

- Ông Phạm Văn Mạnh- Nhân viên

 

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

- Chức năng:

Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về các mảng công việc thuộc lĩnh vực Tuyển sinh và  việc làm của Trường; Quản lý cán bộ nhân viên thuộc Trung tâm theo sự phân cấp của hiệu Trưởng.

- Nhiệm vụ:

   Công tác tuyển sinh: Lập kế hoạch, triển khai các phương án tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường; chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, thủ tục, hồ sơ phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế hiện hành; chủ trì các Hội nghị tuyển sinh hàng năm.

   Quan hệ đối ngoại và giới thiệu việc làm: Liên hệ và ký các thỏa thuận với các tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc để liên kết tuyển dụng lao động và tiếp nhận học sinh sinh viên của Trường đến làm việc và thực tập.

   Công tác Thông tin tuyên truyền: Quản lý và tổ chức khai thác hiệu quả trang thông tin tuyển sinh trên website, hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, băng rôn, khẩu hiệu, tơ rơi liên quan đến tuyển sinh và việc làm của Trường; Lập kế hoạchvà tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhà Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ sở vật chất: 

 - 02 phòng làm việc. với đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm

Thành tích làm việc đã đạt từ trước tới nay:

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, 2016.

Hội thảo phối hợp TS - ĐT năm 2012

Tổ chức tư vấn tuyển sinh, đào tạo năm 2015 tại Bắc Giang