GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon Trung tâm Sản xuất và Dịch vụ KHKT

Trung tâm Sản xuất và Dịch vụ khoa học kỹ thuật

Trung tâm Sản xuất và Dịch vụ khoa học kỹ thuật


  • icon
  • icon
  • icon


Giám đốc: Vũ Văn Dảo - ĐT: 0253 829 420

Địa chỉ : Xã Minh Sơn - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn.

Email: sxdv@cdndongbac.edu.vn- Website: cdndongbac.edu.vn

 Thông tin đơn vị:

       Thành lập theo Quyết định số: 109 - 1998/QĐ-BNN/TCCB  ngày 25/07/1998 của Trường Công nhân Kỹ thuật lâm nghiệp I Trung Ương nay là Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc.

Đôị ngũ  tổ chức gồm: .

- Giáo viên: 05 người

- Kế toán: 01 người

- Nhân viên Bảo vệ rừng: 01 người

Chức năng nhiệm vụ:

- Phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức cho giáo viên và học sinh lao động sản xuất, thực hành thực tập và rèn luyện tay nghề, kết hợp sản xuất các sản phẩm theo ngành nghề đào tạo.

- Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm xây dựng các mô hình mẫu về các loài cây con nông lâm nghiệp cho năng xuất cao có hiệu quả kinh tế để mọi người đến thăm quan học tập.

- Thực hiện các hợp đồng sản xuất với các doanh nghiệp trên lĩnh vực trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ, sửa chữa cơ khí, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp.

- Tổ chức, thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ - TTg  ngày  27  tháng 11năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền phổ biến các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nhân dân địa phương, đặc biệt chú trọng giống cây trồng lâm nông nghiệp.

- Cơ sở vật chất: được Nhà trường giao quản lý và sử dụng trên 64 ha rừng và đất rừng phục vụ đào tạo, sản xuất và thực nghiệm nghiên cứu Khoa học. Cùng với 2000m2 đất thuộc vườn ươm số 02 phục vụ sản xuất, dịch vụ cây giống và thực nghiện đề tài NCKH.

Thành tích đạt được:

- Năm học 2009 - 2010, được tặng Bằng khen của ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  vì đã có thành tích xuất sắc trong  thực hiện nhiệm vụ năm học theo “Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010

- Năm học 2012- 2013 Đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong  thực hiện nhiệm vụ năm học theo theo “Quyết định số: 2266/QĐ -BNN  ngày 03/10/2013

Tập huấn “Trồng lúa năng suất cao” cho Nông dân Lạng Sơn 2011

 Thực nghiệm trồng rừng Xoan đào tại Trường năm 2010