GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

Trung tâm Đào tạo lái xe

Trung tâm Đào tạo lái xe


  • icon
  • icon
  • icon


Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trung tâm ĐTLX

Trung tâm Đào tạo lái xe có chức năng tham mưu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về đào tạo lái xe ô tô các hạng theo giấy pháp hành nghề và quy chế đào tạo lái xe của Bộ Giao thông Vận tải, các quy định hiện hành về đào tạo nghề của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, hệ thống đường tập, bãi tập, xe tập lái, thiết bị phục vụ đào tạo và tổ chức thực tập theo nghề đào tạo.

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo lái xe

Phó Giám đốc phụ trách: Cử nhân Nguyễn Như Cường

Thực hành lái xe ô tô du lịch hạng B2

Thực hành lái xe ô tô vận tải hạng C