GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

HỘI THẢO CỤM THI ĐUA XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA NĂM HỌC

HỘI THẢO CỤM THI ĐUA XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA NĂM HỌC


  • icon
  • icon
  • icon


Ngày 13/11/2023, tại Trường Cao Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, Cụm thi đua các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tỏ chức Hội thảo xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua năm học của Cụm . Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng và một số đơn vị chuyên môn của các trường trong Cụm.

Sau ½ ngày dưới sự điều hành của đơn vị Phó Trưởng Cụm, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, Hội thảo đã tập trung trí tuệ và hoàn thành việc xây dựng tiêu chí đánh giá đua năm học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt công tác thi đua khen thưởng năm học của các trường trong Cụm.

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội thảo