GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính


  • icon
  • icon
  • icon


Địa chỉ: Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn *** ĐT: 025.3829407

Email: tchc@cdndongbac.edu.vn - Website: cdndongbac.edu.vn

Thông tin về đơn vị:

Thành lập năm 2009 tại Quyết định 636/QĐ-CĐNĐB-TCHC ngày 04/11/2009 của Hiệu trưởng về việc thành lập các đơn vị thuộc trường Trường.

Từ khi thành lập đến nay, Phòng Tổ chức Hành chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao.

Cơ cấu tổ chức:

Phòng Tổ chức Hành chính hiện tại có 01 Trưởng phòng, 01 phó Trưởng phòng và 10 nhân viên.

Trưởng Phòng có trách nhiệm quản lý nhân sự của phòng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của đơn vị.

Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị hiện nay:

Các bộ phận

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh, Chức vụ

1. Lãnh đạo đơn vị:

Vũ Văn Hiển

1970

Ths

Trưởng phòng

Văn Phú Liệu

1979

Ths

Phó TP

2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn:

Chi bộ Hành chính- Đời sống

Nguyễn Khắc Quang

1963

KS

Bí thư

Văn Phú Liệu

1979

Ths

Phó Bí thư

Công Đoàn bộ phận Hành chính- Đời sống

Nguyễn Văn Bản

1979

CN

Chủ tịch