GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon Phòng Quản lý thiết bị

Phòng Quản trị thiết bị

Phòng Quản trị thiết bị


  • icon
  • icon
  • icon


               

Phòng Quản trị thiết bị có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác quản lý thiết bị và đầu tư của Trường; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các nhiệm vụ chính sau:

- Xây dựng kế hoạch, phương án công tác đầu tư;

- Xây dựng kế hoạch, thiết kế, dự toán dự án đầu tư và công trình xây dựng cơ bản;

- Công tác quản lý về mua sắm, khai thác, sử dụng, sửa chữa các loại thiết bị, vật tư của Nhà trường;

- Quản lý về điện, nước;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường

Lãnh đạo phòng Quản trị thiết bị 

Trưởng phòng: KS. Nguyễn Khắc Quang

Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Đức Hiệp