GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon PHÒNG KHẢO THÍ & KĐCL

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng


  • icon
  • icon
  • icon


Địa chỉ:  Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn - ĐT: 02053.829.898 / 02053.829.998

Email: khaothi.kdcldn@cdndongbac.edu.vn *** Website: cdndongbac.edu.vn

Lãnh đạo phòng Khảo thí và KĐCL:

Trưởng phòng - TS. Trần Minh Tới

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập năm 2013 theo QĐ số: 234/QĐ-CĐNĐB-TCHC, ngày 16/5/2013 của Hiệu trưởng về việc thành lập các đơn vị của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng  của Trường; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các nhiệm vụ chính:

1/ Công tác khảo thí: Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi; chủ trì thực hiện công tác tổ chức các kỳ thi và kiểm tra theo quy định; xây dựng quy trình tổ chức thi/kiểm tra, giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi; giải quyết và xử lý các khiếu nại của người học về kết quả thi/ kiểm tra.

2/ Công tác kiểm định chất lượng đào tạo: Chủ trì nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của GV; nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; nghiên cứu khoa học; tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo; thực hiện công tác đánh giá trong và đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về chất lượng trường.

3/ Công tác thanh tra đào tạo: Thanh tra việc thực hiện quy chế về dạy nghề, kế hoạch và nội dung đào tạo; thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Nhà trường về quản lý tài chính, tài sản, công tác tuyển dụng giáo viên … nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo của Trường. Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công nhân viên, GV và HSSV của Trường về các vấn đề có liên quan tới công tác đào tạo. Xây dựng kế họach thanh tra đào tạo hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.