GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo


  • icon
  • icon
  • icon


Lãnh đạo phòng Đào tạo

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Quang Chung

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Tiên Phong

Phó trưởng phòng: Ths. Hoàng Minh Hải

      Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác đào tạo của Trường; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các nhiệm vụ chính sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề dài hạn và hàng năm của nhà trường; xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho các đơn vị;

- Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Tổ chức thực hiện dự án “Đổi mới và Phát triển dạy nghề” (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề) của Trường;

- Lập kế hoạch, tổ chức quản lý  thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề, chứng nhận liên quan đến người học theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên;

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác giáo vụ theo quy định của các cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Quản lý, đảm bảo các hoạt động thường xuyên của các phòng học, giảng đường và các khuôn viên  thuộc các giảng đường;

- Quản lý thư viện, mạng Internet của Trường

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo