GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon Phòng Công tác HS-SV

Phòng Công tác học sinh-sinh viên

Phòng Công tác học sinh-sinh viên


  • icon
  • icon
  • icon


Lãnh đạo phòng Công tác HSSV:

- Trưởng phòng: Ks. Vũ Đình San

- Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Vân

          Phòng Công tác học sinh sinh viên được thành lập ngày 06/05/2002 tại Quyết định số 149/HCQT của Hiệu trưởng trường Công nhân kỹ thuật Lâm nghiệp I TW (nay là trường Cao đẳng công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc), với chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung theo mục tiêu đào tạo. Đội ngũ giáo viên, CNV khi mới thành lập gồm 07 giáo viên thuộc tổ bộ môn dạy chung. Đến năm 2007 trường Công nhân kỹ thuật Lâm nghiệp I TW nâng cấp thành trường Trung cấp nghề Cơ điện và Kỹ thuật Nông Lâm Đông Bắc, phòng Quản lý học sinh được đổi thành Phòng Công tác Học sinh - sinh viên. Căn cứ Quyết định số 671/QĐ - BLĐTBXH, ngày 27/5/2009 của Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Kỹ thuật Nông Lâm Đông Bắc. Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc được phê duyệt theo Quyết định số 194/QĐ – BNN – TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Công tác Học sinh, sinh viên được thiết lập và hoạt động từ đó đến nay với đội ngũ  gồm có 15 cán bộ, giáo viên, công nhân viên ( trong đó cán bộ, giáo viên:8 người, nhân viên: 07 người).

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

         Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các hoạt động của Trường thuộc các lĩnh vực chủ yếu như: Đón tiếp học sinh, sinh viên nhập học, giải quyết chế độ, chính sách đối với người học, quản lý, giáo dục học sinh – sinh viên, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho HSSV, bố trí chỗ ở Khu nội trú, quản lý và khai thác có hiệu quả KNT phục vụ người học, công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong HSSV, công tác tổ chức lớp, giáo viên chủ nhiệm, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV, công tác thư viện và thư báo, tổ chức hướng nghiệp cho người lao động.

         Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Cơ sở vật chất:

        Gồm 02 văn phòng làm việc; Phòng trực ban - bảo vệ; Phòng Y tế học đường; Khu kí túc xá; Nhà ăn ( 2 tầng); Sân vận động + bóng chuyền.

Thành tích đã đạt được:

       - Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011

       - Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2011 – 2012

       - Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2012 – 2013

       - Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2013 – 2014

     Giải nhất: Tập thể có thành tích trong phong trào thi đua Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.

       Đặc biệt thành tích nổi bật trong năm học 2013 – 2014, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị lao động tiên tiến, có 02 cá nhân đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 cá nhân đạt lao động tiên tiến.

Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị