GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon KHOA XE MÁY

Khoa Xe- Máy

Khoa Xe- Máy


  • icon
  • icon
  • icon


Địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại:  025.3829 486 *** Email: khoaxemay@cdndongbac.edu.vn - Website: cdndongbac.edu.vn

Một số thông tin về đơn vị:

Khoa Xe - Máy tiền thân là Ban Xe, máy Lâm nông nghiệp được thành lập năm 1971. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Xe - Máy đã đổi tên theo từng giai đoạn:

       - Từ năm 1971-1997: Ban Xe, máy Lâm nông nghiệp thuộc Trường CNKT Lâm nghiệp I TW.

       - Từ năm 1998-2000: Ban Sửa chữa - Xe máy Nông lâm nghiệp thuộc Trường CNKT Lâm nghiệp I Trung ương.

       - Từ năm 2000-2006: Ban Vận hành Xe máy Nông lâm nghiệp thuộc Trường CNKT Lâm nghiệp I Trung ương.

        - Từ 2007-tháng 5/2009: Khoa Vận hành Xe máy thuộc Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Kỹ thuật Nông lâm Đông Bắc.

       - Từ tháng 5/2009 - 8/2011: Khoa Vận hành Xe máy thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

       - Từ tháng  9/2011: Khoa Xe - Máy thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

* Chức năng:

Khoa Xe - máy có chức năng tham mưu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về quản lý chuyên môn và đào tạo nghề theo hai cấp trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và tổ chức sản xuất kinh doanh kết hợp thực hành, thực tập các nghề thuộc nhóm nghề Vận hành máy thi công nền; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

* Tổ chức bộ máy và nhân sự:

- Lãnh đạo khoa Xe- Máy là Trưởng khoa; giúp Trưởng khoa có 01 phó Trưởng khoa. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa Xe- Máy do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

Trưởng khoa:Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu

- Viên chức và lao động hợp đồng của khoa Xe- Máy do Trưởng khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Khoa có 01 bộ môn do Trưởng khoa đề xuất, trình Hiệu trưởng quyết định. Trưởng bộ môn do Trưởng khoa đề xuất để Hiệu trưởng bổ nhiệm.

- Khoa có đội ngũ GV gồm viên chức và lao động hợp đồng của Trường làm công tác giảng dạy trực tiếp thuộc khoa quản lý và những cán bộ quản lý, GV thuộc các phòng chức năng tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm nhiệm.

Nghề đào tạo:

Hiện nay Khoa đang tổ chức đào tạo nghề: Vận hành máy thi công nền (trình độ Trung cấp nghề). Các nghề sơ cấp nghề gồm: Vận hành máy xúc, vận hành máy ủi.

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:

Khoa Xe - Máy quản lý 02 phòng học chuyên môn hoá và các phương tiện thi công nền phục tốt cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh
Một số hình ảnh hoạt động đào tạo của khoa Xe- Máy