GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon KHOA KINH TẾ

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế


  • icon
  • icon
  • icon


Địa chỉ: Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn *** ĐT: 025.3829 416

Email: khoakinhte@cdndongbac.edu.vn - Website: cdndongbac.edu.vn

Một số thông tin về đơn vị:

Thành lập năm 2010 theo Quyết định số 238/QĐ- CĐNĐB-TCHC, ngày 06/5/2010 của Hiệu Trưởng Nhà trường về việc thành lập khoa Kinh tế.

Khoa Kinh tế được thành lập từ thực tiễn nhu cầu của người lao động và nhà sử dụng lao động về khối nghề kinh tế; đồng thời, nhằm tạo sự đa dạng của Nhà trường về các nghề và tăng sức cạnh tranh trong thị trường đào tạo.

Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay Khoa Kinh tế có 01 Trưởng khoa, 06 giáo viên cơ hữu và 03 giáo viên kiêm giảng đang công tác tại các đơn vị khác trong trường.

Trưởng Khoa quản lý nhân sự, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của đơn vị.

Tổ bộ môn Kinh tế, thuộc Khoa, quản lý chuyên môn nghề, gồm các giáo viên chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh.

Các giáo viên trong Khoa thực hiện công tác giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm và các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Khoa. 

Trưởng khoa: Thạc sĩ Trương Anh Tuấn

Tập thể lớp KTDN khóa I tốt nghiệp năm 2013

Sinh viên khoa Kinh tế tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” của Cụm thi đua các Trường chuyên nghiệp tỉnh Lạng Sơn tổ chức năm 2013