GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa khoa học cơ bản

Khoa khoa học cơ bản


 • icon
 • icon
 • icon


Tập thể cán bộ, giáo viên khoa Khoa học cơ bản

Email: khoahoccoban.2016@gmail.com

Thông tin đơn vị:

 • Tên khoa: Khoa học cơ bản
 • Thành lập năm 2016 tại quyết định số 498/QĐ-CĐNĐB-TCHC, ngày 16/8/2016 của Hiệu trưởng

Cơ cấu tổ chức:

 • Trưởng khoa: Thạc sĩ Thân Văn Hoạt
 • Tổ bộ môn thuộc khoa: Gồm các giáo viên giảng dạy các môn Toán học,  Ngữ văn, Vật lý,  Hóa học,  Sinh học,  Lịch sử, Địa lý

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Phối hợp lập kế hoạch giảng dạy, kế hoạch kiểm tra định kỳ và học kỳ;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và hướng dẫn thực hành, thực tập;
 • Trực tiếp quản lý giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học
 • Tự bồi dưỡng, đề xuất tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ
 • Quản lý về chuyên môn và phòng học, cơ sở vật chất được giao;