GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa khoa học cơ bản

Khoa khoa học cơ bản


 • icon
 • icon
 • icon


Tập thể cán bộ, giáo viên khoa Khoa học cơ bản

Email: khoahoccoban.2016@gmail.com

Thông tin đơn vị:

 • Tên khoa: Khoa học cơ bản
 • Thành lập năm 2016 tại quyết định số 498/QĐ-CĐNĐB-TCHC, ngày 16/8/2016 của Hiệu trưởng

Cơ cấu tổ chức:

 • Trưởng khoa: Thạc sĩ Thân Văn Hoạt
 • Tổ bộ môn thuộc khoa: Gồm các giáo viên giảng dạy các môn Toán học,  Ngữ văn, Vật lý,  Hóa học,  Sinh học,  Lịch sử, Địa lý và các môn học chung.

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Phối hợp lập kế hoạch giảng dạy, kế hoạch kiểm tra định kỳ và học kỳ;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và hướng dẫn thực hành, thực tập;
 • Trực tiếp quản lý giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học
 • Tự bồi dưỡng, đề xuất tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ
 • Quản lý về chuyên môn và phòng học, cơ sở vật chất được giao;