GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

Khoa Cơ khí- Động lực

Khoa Cơ khí- Động lực


  • icon
  • icon
  • icon


Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Khoa Cơ khí  - Động lực

Địa chỉ: Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Email: khoackdl@cdndongbac.edu.vn - Website: cdndongbac.edu.vn

Khoa Cơ khí - Động lực tiền thân là Ban Sửa chữa xe, máy Lâm nông nghiệp được thành lập từ năm 1981. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Cơ khí - Động lực đã đổi tên theo các giai đoạn:

- Từ năm 1981- 2000: Ban Sửa chữa Cơ khí - Trường CNKT Lâm nghiệp I TW.

- Từ năm 2000 - 2007: Ban Sửa chữa xe, máy Lâm nông nghiệp - Trường CNKT Lâm nghiệp I TW.

- Từ 2007- tháng 5/2009: Khoa Sửa chữa - Cơ điện - Trường TCN Cơ điện và Kỹ thuật Nông lâm Đông Bắc.

- Từ tháng 5/2009: Khoa Cơ khí - Động lực - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

* Chức năng:

Khoa Cơ khí- Động lực có chức năng tham mưu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về quản lý chuyên môn và đào tạo nghề theo ba cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và tổ chức sản xuất kinh doanh kết hợp thực hành , thực tập các nghề thuộc nhóm nghề Cơ khí, Động lực, Điện tử, Điện công nghiệp; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

* Tổ chức bộ máy và nhân sự:

- Lãnh đạo khoa Cơ khí- Động lực là Trưởng khoa; giúp Trưởng khoa có 01 hoặc 02 phó Trưởng khoa. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa Cơ khí- Động lực do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

Trưởng khoa: CN Nguyễn Văn Đoàn

Phó Trưởng khoa: CN Nguyễn Văn Tiệp, Ths Trần Văn Tường

- Viên chức và lao động hợp đồng của khoa Cơ khí- Động lực do Trưởng khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Khoa có các bộ môn do Trưởng khoa đề xuất, trình Hiệu trưởng quyết định số lượng và cơ cấu các bộ môn thuộc các khoa. Trưởng bộ môn do Trưởng khoa đề xuất để Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định.

- Khoa có đội ngũ GV gồm viên chức và lao động hợp đồng của Trường làm công tác giảng dạy trực tiếp thuộc khoa quản lý và những cán bộ quản lý, GV thuộc các phòng chức năng tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm nhiệm.

Ngành nghề đào tạo:

- Hiện nay Khoa tổ chức đào tạo 08 nghề trình độ Trung cấp gồm: Công nghệ ô tô; Điện Công nghiệp; Điện dân dụng; Hàn; Cơ điện nông thôn; Cấp thoát nước; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- 04 nghề trình độ Cao đẳng gồm: Công nghệ ô tô; Hàn; Điện Công nghiệp; Điện tử dân dụng

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:

Khoa CKĐL được Nhà trường giao quản lý 13 phòng học chuyên môn hoá với đầy đủ các trang thiết bị phục cho đào tạo. Nghề Công nghệ ô tô của Trường được Nhà nước phê duyệt là nghề trọng điểm ASEAN.

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo của khoa Cơ khí- Động lực