GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

KHOA - PHÒNG - TRUNG TÂM icon KHOA CHẾ BIẾN GỖ

Khoa Chế biến gỗ

Khoa Chế biến gỗ


  • icon
  • icon
  • icon


Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên khoa Chế biến gỗ

Địa chỉ: Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn - Điện Thoại cố định: 0253.829.969

Email: khoacbg@cdndongbac.edu.vn - Website:cdndongbac.edu.vn

Ngày thành lập: 29/09/1987

Chức năng nhiệm vụ của khoa

* Chức năng:

Tham mưu, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao về quản lý chuyên môn và đào tạo nghề theo ba cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và tổ chức sản xuất kinh doanh kết hợp thực hành, thực tập thuộc nhóm nghề Chế biến gỗ; quản lý cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

* Tổ chức bộ máy và nhân sự:

- Lãnh đạo khoa Chế biến gỗ là Trưởng khoa; giúp Trưởng khoa có 01 hoặc 02 phó Trưởng khoa. Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa Chế biến gỗ do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

Trưởng khoa: Thạc sĩ  Nguyễn Hồng Nhiên

Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Trần Thị Huê

- Viên chức và lao động hợp đồng của khoa Chế biến gỗ do Trưởng khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện nay: 19 người

+ Giáo viên: 16 người

+ CNV: 02 người

- Khoa có các bộ môn do Trưởng khoa đề xuất, trình Hiệu trưởng quyết định số lượng và cơ cấu các bộ môn thuộc các khoa. Trưởng bộ môn do Trưởng khoa đề xuất để Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định.

- Khoa có đội ngũ GV gồm viên chức và lao động hợp đồng của Trường làm công tác giảng dạy trực tiếp thuộc khoa quản lý và những cán bộ quản lý, GV thuộc các phòng chức năng tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm nhiệm.

*  Nhiệm vụ

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy học tập và hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy năm của trường

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương thức dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động tuyển sinh, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và giáo trình dạy nghề.

- Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; Đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì các thiết bị dạy nghề.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Diện tích xây dựng

- Diện tích nhà xưởng: 1800m2

- Diện tích nhà làm việc: 270m2

- Diện tích toàn khu vực khoa:

Máy, thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo

 Máy, thiết bị: Được trang bị tương đối đồng bộ về trang thiết bị phục vụ nghề gia công và thiết kế sản phẩm mộc;Nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất, sản xuất ván ghép thanh và một số thiết bị phục vụ nghề kỹ thuật Điêu khắc gỗ.

Dụng cụ: Có đủ các trang thiết bị dụng cụ phục vụ đào tạo các nghề nói trên.

Tài liệu, học liệu:

- Tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng nghề: 25 môn học/mô đun và 25 bộ đề thi đáp án các môn học/mô đun.

- Tài liệu đào tạo trình độ trung cấp nghề: 18 môn học/mô đun và 18 bộ đề thi đáp án các môn học/mô đun.

Thành tích đạt được

Kết quả luyện thi học sinh giỏi nghề

- Năm 2006: 01 học sinh đạt giải 3 cấp bộ

- Năm 2008: 01 học sinh đạt giải nhất và 01 giải nhì cấp bộ

- Năm 2010: 01 học sinh đạt nhất cấp bộ, nhất quốc gia và tham gia kỳ thi Asean

- Năm 2012: 01 học sinh đạt giải nhất; 03 đạt giải nhì cấp bộ và 01 học sinh đạt giải ba quốc gia

- Năm 2014:

+ 3 học sinh đạt giả nhất, 01 đạt giả nhì cấp bộ

+ 02 học sinh đạt Huy chương vàng; 03 Huy chương đồng cấp quốc gia

+ 01 học sinh đạt Huy chương vàng; 01 học sinh đạt chứng chỉ nghề xuất sắc cấp Asean tại Hà Nội – Việt Nam.

Các hình thức khen thưởng

- Bằng khen bộ GDĐT năm 1995

- Bằng khen UBND tỉnh Lạng Sơn năm 1996

- Bằng khen Bộ NN&PTNT năm học 2004 – 2005 số 2844/QĐ-BNN ngày 19/10/2005.

- Bằng khen Công đoàn ngành NN & PTNT năm học 2006 – 2007 số:364 ngày 16/11/2007

- Bằng khen Bộ NN&PTNT số 2844/QĐ-BNN ngày 12/11/2010

- Bằng khen Công đoàn ngành NN & PTNT số 314 ngày 08/10/2010.

- Bằng khen UBND tỉnh Lạng Sơn số 776/QĐ-UBND ngày 07/06/2013

- Bằng khen UBND tỉnh Lạng Sơn số 1080/QĐ-UBND ngày 14/07/2014

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo khoa Chế biến gỗ