GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO icon KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc trình độ cao đẳng cấp độ Quốc tế theo chương trình chuyển giao của CHLB Đức năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề Gia công và thiết kế sản phẩm mộc trình độ cao đẳng cấp độ Quốc tế theo chương trình chuyển giao của CHLB Đức năm 2019


  • icon
  • icon
  • icon