GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC NỘI BỘ

THẺ ĐẢNG VIÊN NHỮNG HIỂU BIẾT CẦN THIẾT ĐỂ SỬ DỤNG SAO CHO XỨNG ĐÁNG

THẺ ĐẢNG VIÊN NHỮNG HIỂU BIẾT CẦN THIẾT ĐỂ SỬ DỤNG SAO CHO XỨNG ĐÁNG


  • icon
  • icon
  • icon


THẺ ĐẢNG VIÊN
NHỮNG HIỂU BIẾT CẦN THIẾT ĐỂ SỬ DỤNG SAO CHO XỨNG ĐÁNG
 
Thẻ đảng viên là giấy chứng nhận quan trọng của người đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức. Hình ảnh những tấm thẻ đảng được các đảng viên hoặc đại biểu dùng mỗi khi biểu quyết trong các kỳ đại hội của Đảng thời gian vừa qua thật trang nghiêm, thật đẹp và tạo nhiều cảm xúc.
 
Tuy nhiên, vẫn có một số đảng viên chưa hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như việc sử dụng sao cho đúng tấm thẻ đảng như: “quên” dùng thẻ đảng khi biểu quyết trong sinh hoạt đảng, không biết cầm chiếc thẻ đảng sao cho đúng khi biểu quyết, đáng phê phán hơn là có đảng viên còn dùng thẻ đảng để cầm cố vay tiền rồi không trả hoặc bỏ trốn làm mất đi thanh danh, uy tín của Đảng, tư cách của người đảng viên và mất niềm tin của nhân dân. Nhằm giúp các đồng chí đảng viên hiểu hơn về tấm thẻ đảng viên của mình và sử dụng sao cho xứng đáng.
 
1. Về lịch sử tấm thẻ đảng viên
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1980), ngày 26/11/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV đã ban hành Chỉ thị số 83-CT/TW “về việc phát thẻ đảng viên”. Đây là lần đầu tiên, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định tổ chức phát thẻ đảng viên cho các đảng viên chính thức của Đảng. Việc phát thẻ đảng viên là công việc quan trọng, có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc góp phần nâng cao ý thức Đảng, tinh thần phấn đấu cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, thúc đẩy thực hiện cuộc vận động “xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, đưa công tác quản lý đảng viên vào nền nếp, ngăn ngừa kẻ địch, phần tử xấu xâm nhập vào Đảng. Đã có khoảng 1,5 triệu đảng viên trong cả nước vinh dự được nhận thẻ đảng vào thời điểm đó. Những tấm thẻ đảng đầu tiên gồm có 10 trang và được viết bằng tay với kiểu chữ theo một mẫu thống nhất toàn Đảng. Trang đầu có ảnh chân dung và trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải gìn giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân..."..."Phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình...". Trang kế là bức ảnh đóng dấu nổi "Ban chấp hành Trung ương" và chữ ký của đảng viên.
 
Ngày 17/10/2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 29-CT/TƯ “về việc đổi thẻ đảng viên” với mục đích “nhằm nâng cao ý thức Đảng cho đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, thúc đẩy thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay”.
 
Đến ngày 19/5/2004, việc viết thẻ đảng viên bằng tay chấm dứt. Sau đó, thẻ đảng viên được làm với kích thức nhỏ gọn, đơn giản hơn và được làm bằng công nghệ hiện đại, chữ viết vi tính như hiện nay.
 
2. Về việc phát và quản lý thẻ đảng viên
Thẻ đảng viên được phát cho đảng viên chính thức, chi bộ tổ chức phát thẻ đảng viên trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Định kỳ hằng năm chi bộ kiểm tra thẻ của đảng viên trong chi bộ.
 
Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng xét, ra quyết định phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng; lập danh sách đảng viên được phát thẻ trong đảng bộ; tổ chức điền, viết thẻ đảng viên và quản lý sổ phát thẻ đảng viên.
 
Đảng viên được công nhận chính thức tại tổ chức đảng ở ngoài nước thì do Đảng ủy Ngoài nước xét, làm thẻ đảng viên; Đảng ủy Ngoài nước có trách nhiệm quản lý thẻ đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước, khi trở về nước được Đảng uỷ Ngoài nước trao thẻ đảng viên.
 
Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp uỷ cấp dưới thực hiện việc phát và quản lý thẻ đảng viên; hằng năm báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.
 
Đảng viên từ trần, gia đình của đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên.
 
Định kỳ 5 năm thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.
 
3. Về sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên
- Thẻ đảng viên là giấy chứng nhận quan trọng của đảng viên được sử dụng trong các trường hợp sau:
 
+ Biểu quyết trong sinh hoạt đảng (sinh hoạt chi bộ, hội nghị đảng bộ, hội nghị của cấp ủy các cấp).
 
+ Biểu quyết trong đại hội chi bộ và đại hội đảng bộ các cấp, cụ thể là:
 
* Bầu các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội, hội nghị (đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký, chủ tịch hội nghị, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu...).
 
* Thông qua số lượng và danh sách bầu cử.
 
+ Trình thẻ đảng viên khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến Đảng bộ khác ở trong nước; khi ra ngoài nước phải giao thẻ đảng viên cho Đảng ủy Ngoài nước quản lý.
 
+ Ngoài ra, thẻ đảng viên còn được dùng làm căn cứ để tính tuổi đảng cho đảng viên: Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên.
 
- Đảng viên làm mất hoặc hỏng thẻ đảng viên, làm bản kiểm điểm trình bày trước chi bộ, báo cáo với cấp ủy có thẩm quyền để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.
 
- Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, lấy cắp hoặc làm giả thẻ đảng viên phải kịp thời báo cáo cấp ủy.
 
4. Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên.
Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ đảng viên đã quên đi lời thề son sắt mà họ thề nguyện giữ vững từ những ngày đầu đứng trong hàng ngũ của Đảng, quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, ức hiếp nhân dân..., làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Họ không xứng đáng với tấm thẻ đảng đang cầm trên tay. Tấm thẻ đảng sẽ theo suốt cuộc đời của mỗi đảng viên. Do đó, mỗi chúng ta - những người đảng viên chân chính phải biết phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phải biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngại gian khổ, hy sinh. Các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường sự quan tâm đến việc giữ gìn và sử dụng thẻ đảng viên trong sinh hoạt đảng, coi đó là một trong những nội dung quan trọng trong lãnh đạo nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, là cơ sở để đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. (ST)