GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC NỘI BỘ

Hội nghị  sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015-2020


  • icon
  • icon
  • icon


Thực hiện kế hoạch số 100-KH/HU ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Huyện ủy Hữu Lũng về Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ vào ngày 18 tháng 9 năm 2018

Thành phần tham dự hội nghị gồm có: Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng Trường; Cấp ủy các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Trường.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Thịnh- Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND huyện Hữu Lũng.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ do đồng chí Đào Sỹ Tam trình bày.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Thịnh đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Trường trong nửa nhiệm kì qua. Biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Nhà trường trước những khó khăn, thách thức, vững vàng, từng bước ổn định và phát triển.

Trong nửa nhiệm kỳ đại hội qua, Đảng ủynhà trường đã lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Từ sau Đại hội đến nay, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo Nhà trường xây dựng được khối đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục- đào tạo, xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển Trường phát huy hiệu quả đào tạo, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị trong Nhà trường vững mạnh, trật tự an ninh được bảo đảm

Tổng chỉ tiêu đề ra là 18, đến nay, đã cơ bản hoàn thành 13/18 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu thực hiện tốt như: Số lượng học sinh tuyển mới hàng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra, bình quân 3 năm là 972 học sinh đạt tỉ lệ 105%, Cùng với đó là tỉ lệ học sinh tuyển về học tập tại trường (không phải tại các cơ sở ngoài trường) tăng dần theo các năm; Kết quả học tập và rèn luyên của HSSV đều đạt chỉ tiêu đề ra; Tỉ lệ học sinh có việc làm sau tốt nghiệp ổn định ở mức cao; Chương trình đào tạo được nhà trường thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa, ban hành hàng năm. Tài liệu cho HSSV được quan tâm biên soạn và bổ sung cho thư viện. Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy- học được Nhà trường tích cực tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT để được đầu tư mới hoặc sửa chữa nâng cấp; Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định được thực hiện định kỳ hằng năm theo hướng dẫn. 100% viên chức đủ chuẩn theo quy định hiện hành. Ngoài ra, tỉ lệ viên chức có trình độ sau đại học đạt trên 30%, vượt chỉ tiêu.Trường có giáo viên tham dự hội giảng toàn quốc và đạt giải các năm Nhà nước tổ chức 2015 và 2018. Công tác phát triển đảng viên sau 3 năm đạt bình quân 5 đảng viên mới/năm, vượt chỉ tiêu đề ra; Kết quả đánh giá cuối năm, đều có trên 80% các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn trường, Đoàn trường hằng năm đều đạt vững mạnh.

Trong thời gian còn lại của  nhiệm kỳ, Đảng bộ cần tập trung hơn, quyết liệt hơn trong công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời;  Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách của các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII). Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo kiểm điểm, liên hệ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, gắn với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, theo từng nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của Nhà trường đã đề ra; dân chủ thảo luận đi đến quyết định theo ý kiến của tập thể các vấn đề như công tác cán bộ, công tác tài chính và quy chế thi đua, khen thưởng hằng năm.Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, liên hệ với nơi cư trú theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, để nắm bắt tình hình và kịp thời giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNV. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy hàng năm. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020./.