GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

TIN TỨC icon TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ công tác Đào tạo và Quản lý HSSV” năm học 2021 - 2022

Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ công tác Đào tạo và Quản lý HSSV” năm học 2021 - 2022


  • icon
  • icon
  • icon


Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ công tác Đào tạo và Quản lý HSSV” năm học 2021 - 2022. Thành phần tham dự hội nghị gồm cán bộ quản lý các đơn vị và toàn thể nhà giáo của Trường.

Đồng chí Đào Sỹ Tam – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Sỹ Tam – Hiệu trưởng nhà trường đã phổ biến, quán triệt tinh thần làm việc tại Hội nghị là “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan về công tác đào tạo và quản lý, giáo dục HSSV; Nhận diện được vấn đề vướng mắc và là nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp thực hiện tốt hơn; Sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm cao, xây dựng, lắng nghe, quyết tâm đổi mới”

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tóm tắt về công tác đào tạo và công tác giáo dục quản lý giáo dục HSSV trong năm học 2020-2021. Các báo cáo đã cơ bản nêu lên được những ưu điểm, hạn chế trong công tác đào tạo và quản lý giáo dục HSSV trong năm học vừa qua.

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm học 2020-2021, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý giáo dục HSSV trong năm học 2021-2022, Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp liên quan đến các vấn đề: Thực hiện giảng dạy, chế độ của nhà giáo, nâng cao tay nghề cho nhà giáo, tổ chức thực hành- thực tập cho HSSV, vật tư giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, công tác giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ khu nội trú, an ninh- an toàn khu nội trú, công tác vệ sinh phòng ở trong khu nội trú…

Tổng kết Hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân, các đơn vị đã đạt được trong công tác đào tạo và quản lý giáo dục HSSV, ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Hiệu trưởng đã nêu một số định hướng và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và công tác quản lý giáo dục HSSV./.

Một số hình ảnh của Hội nghị.

Đồng chí: Nguyễn Quang Chung - Trưởng phòng Đào tạo báo cáo trong Hội nghị

Đồng chí: Vũ Đình San - Trưởng phòng Công tác HSSV đọc báo cáo trong Hội nghị