GIỚI THIỆU

CDN

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp I Trung ương. Trường được thành lập năm 1970 (theo Quyết định số 1104 ngày 05/9/1970 của Tổng cục...

next

HÌNH ẢNH

THÔNG BÁO icon KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng


  • icon
  • icon
  • icon


1. Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng dạy nghề:

2. Thông báo tuyển dụng giáo viên hợp đồng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông; 

3. Thông báo tuyển dụng Kế toán viên: